wynajmujacy ma obowiazek informowac najemce o wysokości oplat dodatkowych oraz terminach ich platności. umowy najmu w przypadku sporu miedzy wynajmujacym a najemca, strony moga skorzystac z pomocy sadu, ktory rozstrzygnie spor na podstawie obowiazujacych przepisow prawa. w umowie najmu określa sie m.in. okres trwania najmu, wysokośc czynszu oraz warunki korzystania z wynajmowanego lokalu.

INWESTYCJE